Pengaturan Sekolah

Kode sekolah tidak boleh kosong.
format kode hanya angka dan alphabet
Nama sekolah tidak boleh kosong.
Kode Wilayah tidak boleh kosong.
Kota tidak boleh kosong.
Provinsi tidak boleh kosong.
Negara tidak boleh kosong.
Kode Pos tidak boleh kosong.
Alamat tidak boleh kosong.
Data terakhir disimpan oleh {{ ctrl.Model.lastUpdatedBy }}, pada {{ ctrl.Model.lastUpdatedDate | date:'medium' }}
  Kembali