Nama Bank tidak boleh dikosongkan
No. Rekening tidak boleh dikosongkan
Nama Account tidak boleh dikosongkan
Data terakhir disimpan oleh {{ctrl.selectedBankAccount.lastUpdatedBy}}, pada {{ctrl.selectedBankAccount.lastUpdatedDate | date:'dd-MMM-yyyy hh:mm:ss'}}